Motorrijden en file

Op de kop af 14 jaar geleden heb ik het begeerde motorrijbewijs bemachtigd. In die tijd was het tussen de file door rijden een lastige aangelegenheid. Automobilisten die geen rekening met je hielden, je niet verwachten of je gewoonweg probeerden te blokkeren. Toch is het ´file rijden´ sinds 1991 geen verboden gedraging meer en dus gewoon wettelijk toegestaan. Mede dankzij de campagne van het motorplatform is motorrijden in de file veel meer geaccepteerd. Automobilisten maken bijna automatisch ruimte en de motorrijder heeft zo vrij baan. Toch merk ik, zeker nu ik tegenwoordig zelf ook wat vaker in de file sta, dat er hier en daar toch nog ruimte is voor verbetering. Zowel vanaf de kant van de automobilist, maar zeker ook vanaf de kant van de motorrijder. Het motorplatform is een landelijk overleg orgaan, waarin o.a. de KNMV, Ministerie van infrastructuur en milieu, ANWB, MAG, Politie e.v.a. vertegenwoordigd zijn. Zij hebben een aantal spelregels geschreven zodat er duidelijkheid is tussen beide partijen.

spelregels motorrijder: 

1. Gepaste snelheid

Rijd rustig tussen de file door. dat wil zeggen dat het snelheidsverschil tussen de motor en de auto die u passeert, niet meer mag zijn dan 10 km/u. Houd deze vuistregel aan bij iedere auto die u passeert. Hoge snelheidsverschillen zijn de belangrijkste bron van irritatie bij automobilisten en zorgen voor gevaarlijke schrikreacties.

2. Wees alert op onvoorzichtig gedrag

Twee belangrijke manoeuvres waarvan motorrijders hinder ondervinden, zijn: * bij gaten in de file: automobilisten die opeens van rijstrook wisselen * bij warm weer: openstaande portieren van auto’s.  

3. Meerdere motorrijders

Als met meerdere motoren wordt gereden, houddan ook het hoofd koel en rij rustig achter elkaar tussen de file door. Houd onderling minstens een afstand van twee auto’s aan. Kies voor dezelfde doorgang.

4. Naderen file

Bij het naderen van een file houdt u via de spiegels rekening met achterop komend verkeer dat niet tijdig snelheid vermindert. Verminder zelf geleidelijk aan de snelheid en waarschuw achterop komend verkeer met alarmlichten (of remlicht). Om verwarring bij automobilisten te voorkomen gebruikt u geen richtingaanwijzers of alarmlichten als u tussen de file doorrijdt. Bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, kiest u positie tussen de twee meest linkse rijstroken.

5. Stoppen in de file Als u als laatste in de file staat, gebruik dan alarmlichten of remlicht om duidelijk aan te geven dat u met uw motor achter de file staat. Soms merken automobilisten wel de file op, maar niet de motor achter de file. Houd voldoende afstand van de voorganger en probeer zo mogelijk in te voegen tussen de wachtende auto’s. Daar is het veiliger.

6. Einde file Zodra de file weer op gang komt, voeg dan in op de rijstrook tussen de auto’s. Gebruik hierbij tijdig – dus voor het invoegen – de richtingaanwijzer.  

Waar mag een motorrijder niet rijden?

Het passeren van de file is in principe toegestaan. Bij het inhalen moet u er wel rekening mee houden dat u geen gebruik maakt van:  

* vluchtstrook: de strook uiterst rechts van de rijbaan, bedoeld voor hulpverlening.

* redresseerstrook: de asfaltstrook tussen de linker rijstrook en de linker vangrail; hier ligt veel vuil.

* doelgroepstrook: weggedeelten bedoeld voor bussen, vrachtverkeer of trams.

* verdrijvingsvlak: vlak met schuine strepen (bij overgang naar minder rijstroken. * puntstuk: witte wegmarkering (ook wel ‘taartpunt’ genoemd).

Spelregels automobilist

Aandacht en ruimte voor motorrijders kunt u op de volgende wijze geven: 

1. Bekijk het verkeer achter u

Motorrijders worden door automobilisten vaak over het hoofd gezien. Regelmatig gebruik van uw spiegels is een hulpmiddel om tijdig rekening te houden met achteropkomend verkeer. Dit geldt ook voor stilstaand fileverkeer waarbij de automobilist geneigd is zijn aandacht te verleggen (agenda, telefoon). Een blik naar achteren is vaak het verschil tussen onopgemerkt een ongeval krijgen of er goed vanaf komen door te ontwijken of anders te reageren.

2. Gebruik het midden van de rijstrook

Achteropkomende motorrijders hebben doorgaans voldoende ruimte om te passeren als u over het midden van uw rijstrook rijdt. Motorrijders passeren in principe tussen de rijstroken in, vlak langs de onderbroken streep. Natuurlijk helpt het als u ze wat meer ruimte biedt door naar rechts uitte wijken als u op de rechterstrook zit, of naar links als u op linkerstrook rijdt.

3. Wisselen van rijstrook?

Automobilisten die van rijstrook wisselen zonder op het achterliggende verkeer letten, vormen voor motorrijders de meest gevaarlijke bedreiging. Kijk als automobilist altijd vóór het wisselen van strook in de spiegel en denk daarbij ook aan motoren die – soms in de dode hoek van uw spiegel – tussen de achterliggende file kunnen rijden en waarschuw het achterop komend verkeer door richting aan te geven.  

4. Alleen bij noodzaak portier openen

Een file op een warme dag betekent dat automobilisten of passagiers wel eens een portier openzetten. Voor een motorrijder kan dit ernstige gevolgen hebben. Open tijdens een rit alleen het portier als het noodzakelijk is. Kijk in ieder geval altijd van tevoren of er geen achterliggers zijn die u gaan passeren. Voor verkoeling gebruikt u ramen of airconditioning.

De gedragscode is een dringend advies en is geen wettelijke regeling. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Houdt een partij zich niet aan de gedragscode, dan betekent dit niet dat deze partij automatisch aansprakelijk is bij een ongeval. De gedragscode bestaat uit spelregels voor de automobilist én voor de motorrijder (zonder zijspan) en is alleen bedoeld om toe te passen bij stilstaand of langzaam rijdend verkeer op de Nederlandse snelwegen.

                                                                                                                                  bron: Motorplatform        

Als motorinstructeur attendeer ik mijn cursisten om, mochten wij in een file verzeild raken, goed alert te zijn op de aanwezigheid van grote gaten tussen de rijdende auto’s, zeker als die rijstrook iets harder rijdt dan de andere zijn er nog wel eens automobilisten die plotseling van rijstrook wisselen. Ook bij op en afritten is het voor de motorrijder oppassen geblazen, Automobilisten welke ruimte willen maken voor invoegend verkeer, of verkeer welke vanaf de linker rijstrook toch ineen naar de uitvoegstrook sturen. Om goed op deze plotselinge veranderingen in te spelen is het voor de motorrijder essentieel om de snelheid aan te passen, dus niet alleen met een gepaste snelheid rijden tegen het schrik moment of vanwege de ergernis bij de automobilist, maar zeker ook om te kunnen remmen!, want uitwijken in een file wordt over het algemeen lastig. Ook in de file hebben wij reactietijd.

Waarom wil de motorrijder tussen de file door?

Is een vraag welke vaak beantwoord wordt met, “dat is makkelijker en sneller!”. Daar sluit ik mij uiteraard bij aan, hoewel het tussen de file’s door rijden toch een intensieve bezigheid is. De belangrijkste redenen voor het tussen de file door rijden ligt in de volgende zaken:

– De meeste motorfietsen worden voornamelijk gekoeld door rij wind, ook een vloeistof gekoeld motorblok gebruikt rijwind. Vaak heeft de koel ventilator onvoldoende capaciteit.

– Zeker in de zomer maanden kan de temperatuur boven het asfalt behoorlijk op lopen, om te voorkomen dat de motorrijder oververhit raakt is een stukje rijwind wel prettig

Even geen ruimte?

Als een automobilist even geen ruimte maakt voor de motorrijder dan komt bij ons als motorrijder de ware aard naar boven. Wat voor motorrijder ben je, wacht je rustig in het beeld van de spiegel van betreffende automobilist tot hij even wakker schrikt, of ben je een motorrijder welke zich gelijk van zijn asociale kant laat zien. Vaak gebruiken automobilisten de file om even op de telefoon te kijken, de tablet te raadplegen, een shaggie te rollen enz. Kortom, de aandacht is even verslapt. Kan gebeuren toch. Vaak zitten hier geen kwade bedoelingen achter. Even vriendelijk laten weten dat je er ben (klein stootje gas!!). Komt hier geen reactie op, heb geduld. Asociaal gedrag raakt ons allemaal.

file